Navigácia

Utorok 2. 9. 2014

Počet návštev: 2266547

Novinky

 • Začiatok školského roka

  Začiatok školského roka 2014/2015 je v utorok 2.9.2014 o 7:55. Žiaci budú v škole do 9:30- triednym učiteľom je potrebné potvrdiť ETV/NBV a stravovanie. 3.9.2014 budú 4 organizačné vyuč. hodiny s triednymi a obed. 4.9.2014 začína vyučovanie podľa rozvrhu. 

 • We are Happy

 • Stravovanie v šk. jedálni

  Upozorňujeme rodičov, ktorých deti sa budú v šk. roku 2014/2015 stravovať v ZŠ na Brezovej ulici a Vajanského ulici v Piešťanoch,
  aby nezabudli včas uhradiť stravné na mesiac September 2014Ďalej doporučujeme rodičom budúcich prváčikov (z obidvoch škôl), aby si prišli posledný augustový týždeň pre šeky a zakúpiť čipy do kancelárie školskej jedálne na Brezovej ulici (vchod zo zadu ZŠ, pri kotolni).

 • Vychovávateľka  v ŠKD- Kvalifikačné a ďalšie požiadavky v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o spôsobilosti vykonávať pedagogickú činnosť , žiadosť so životopisom. 

  Pracovný pomer na dobu určitú od 03.09.2014

 • Letné prázdniny

  Všetkým žiakom, ich rodičom, pedagógom a zamestnancom našej školy prajeme príjemne strávené letné prázdniny. Začiatok vyučovania po prázdninách je 2.septembra 2014 (utorok)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Brezová ulica 19, 92101 Piešťany
  Brezová ulica 19, 92101 Piešťany
 • +421 33 7623307

Fotogaléria